กระบวนการสกัดสาร

Bangkok Face Botanical

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ทั้งไม้ดอก พืชผลทางการเกษตร รวมทั้งพืชสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาอย่างช้านาน Bangkok Face บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์ของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ เราจึงได้เริ่มคิดค้นและพัฒนาสารสกัดจากพืชและผลไม้ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการคิดค้นสูตรจากสารสกัดจากทั้งในไทยและต่างประเทศ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่คู่ควรกับวิถีชีวิตและผิวพรรณตามธรรมชาติของคนเอเชีย

จากความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute (KAPI) ซึ่งเป็นหน่วยงานในภาครัฐ Quality Plus ได้รับการสนับสนุนทั้งเทคโนโลยีการสกัด และการศึกษาทดลองผลลัพธ์ของสารสกัดจากพืชผลทางการเกษตร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการวิจัยและพัฒนาสารสกัดสำหรับเครื่องสำอาง ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดี สามารถนำไปทำตลาดได้อย่างมั่นใจ ซึ่งก่อนที่จะกลายมาเป็นสารสกัดจะต้องผ่านกระบวนการสำคัญหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้

Extraction

การสกัดสารที่ Bangkok Face เลือกใช้คือวิธีหมัก (Maceration) เป็นการหมักในตัวทำละลาย โดยตัววัตถุดิบจะไม่โดนความร้อน ทำให้สารสำคัญที่เราต้องการสกัดไม่เสื่อมสลายไปด้วย สารละลายที่ได้จากการหมักจะถูกนำไปกรองและสกัดด้วยเครื่อง Rotary Evaporatorซึ่งเป็นการสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำ และได้เป็นสารสกัดหยาบที่เรียกว่า Crude Extract เพื่อนำไปผสมในสารละลายเพื่อใช้กับสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Identification

การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์สารสำคัญ : คือการตรวจสอบว่าสมุนไพรหรือพืชชนิดนั้นประกอบไปด้วยสารอะไรบ้าง ด้วยเทคนิคและเครื่องมือในห้องแล็บ วิเคราะห์การทดสอบด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ซึ่งจะเป็นค่าการชี้วัดของความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมไปถึงวิธีทดสอบอาการแพ้ระคายเคืองด้วย Patch Test การตรวจวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เราทราบคุณสมบัติเด่นของสารสำคัญ เพื่อใช้กำหนดทิศทางของผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำที่สุด

Concentration

คือ การกำหนดค่าความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ (Crude extract) ที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลาย (Solvent) ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ Quality Plus ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เช่นการเลือกตัวทำละลายที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้โดยไม่ระคายเคืองผิว ได้แก่ Propylene Glycol, Glycerin หรือ Butylene Glycol เป็นต้น
สารสำคัญที่ได้ผสมเข้ากับตัวทำละลายแล้วจะพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตเครื่องสำอางในลำดับถัดไป

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการวิจัยและพัฒนาสารสกัดสำหรับเครื่องสำอาง

Our extracts story

Thai Cherry Blossom

THE QUEEN OF MOUNT AND MIST” WITH THE EFFICACY THAT IS SECOND TO NONE

Nang Phaya Sua Krong are well known throughout the world and are known in general as “Wild Himalayan Cherry Blossom” and “Thai Sakura” which blooms fully once a year and is not often to be seen by your own eyes. This kind of plant can be found in China, Taiwan, Japan, Thailand, and India.

Scientists have found a shortcut to beauty by using the petals of Cherry Blossom. Throughout the extraction process is found to have “Rutin”, a compound from the flavonoid class of plant secondary metabolites. This compound is most known for their antioxidant activities. Rutin is a good supply for reducing wrinkles and brighten Japanese and Korean women. Even though this compound can be famously found in Japan, it is found that Thai Sakura contains higher level of anti-oxidant and is more compatible with Asian skin.

Cherry Blossom-min

Lotus Stamen Extract

THE PURIFICATION OF BEAUTY THAT IS HEART-WORTHY AND WELL-MATCH WITH ASIAN SKIN

Celebrate to Thai herbs society for getting one more step ahead toward beauty when Thai scientists have found a way to extract Lotus stamen for the used in cosmetic society. Lotus is a plant that was discovered approximately 3000-4000 years ago in Thailand. Lotus that we used can only be found in tropical zone, especially on Thai nutrient rich soils, since it cannot survive the cold. Apart from being used in Buddhist rite, we use them as an active ingredient in cosmetic manufacture, mixed them together with relevant ingredients for the best interaction. This lotus stamen extract has ability to act as anti-oxidant which is the cause of aging process. It also acts as anti-inflammation and whitening agent by inhibiting tyrosinase which is an enzyme that produces melanin pigments.

Lotus Stamen Extract-min

Pomegranate Extract

THE SPARKLING GLOW JEWEL” THAT FLAWLESSLY SERVE YOUR SKIN

Pomegranate is a gorgeous fruit with luxury natural scent. It grows in Thailand and other Asian countries. However, we found that pomegranates from India are the best candidate for cosmetic revolution because they contain the highest concentration of phytochemicals such as polyphenols, anthocyanins, anthrocyanidins, ellagic acid derivatives, and hydrolyzable tannins. These enzymes come from seeds, skins, and juice aid in reducing oxidant activity, dark spots, extra oil on skins, and bacteria while firming and brightening your skin effectively as well. Ellagic, rich in flavonoids, will particularly add vitamins and minerals to your skin and reduce toxic substances that might cause harmful effects especially cancers.

Pomegranate Extract-min

Pueraria Mirifica Extract

THE UNDER EARTH SECRET.. FOR STRONG AND HEALTHY SKIN

Pueraria Mirifica that we used in cosmetic treatment often comes from high forest that is 250-800 meters above the sea level. Pueraria Mirifica rich in phytoestrogens such as miroestrol and deoxymiroestrol grows beautifully and strongly in the North east and Northern part of Thailand. Contributing to cosmetic industries, it acts as firming and anti-aging agent reducing wrinkles. We also used it in hair products as it also acts as hair growth factor. Nevertheless, Thai women often use it for breast firming because of its effectiveness in doing so.

Pueraria mirifica-min

Licorice Extract

THE SUPREME HERBS THAT SUPREMELY BRIGHTEN YOUR SKIN

Licochalcone A from Licorice extract displays broad and unique anti-oxidative and anti-inflammatory properties. A world-wide famous brand, Eucerin, has confirmed its effectiveness both in-vitro and in-vivo. This Thai herb has ability to control acne and extra oil that produces from skin cells. Moreover, Licorice is a natural whitening agent that can be used in compensation to synthetic whitening agents without causing allergic reaction and irritation.

Licorice Extract-min

White Ginseng

THE LONG LIVE GINSENG FOR THE EVERLASTING HEALTHY SKIN

Have you ever know that red ginseng we consume today is actually a natural white ginseng? The production process of ginseng has been manipulated for the best quality of it. After ginseng roots have been vanished by clean water, they have to undergo steam sterilization process at 120 to 130 degree Celsius for 3 hours causing the reddish-brown colorization of the roots. Then, we leave them dried out by sunlight until they wither. The Chinese often call them Korean ginseng.

This Korean ginseng contains an important enzyme, Saponin. Saponin is a component of glycoside functioning as adaptogen which helps in blood circulation, balance blood pressure, and reduce hormones that cause stress, stimulate middle part of nervous system, build up immunity, and slow down aging process.

White Ginseng-min

Bangkok Face

Bangkok face, the center of beauty products, beauty herbs, and the best skin care products in Thailand. We are the cosmetic wholesale supplier for beauty solution. Our attention is at Thai herbs and natural and organic ingredients. We invite prospective distributors and wholesalers to be our partners and walk together to the success. Shop now at Bangkok face beauty skin care center.

distributor kosmetik, beauty care products, distributor kosmetik import, kosmetik Thailand, beauty wholesale, cosmetic wholesale, produk perawatan kulit, bán mỹ phẩm online, mat na lam dep da, shop mỹ phẩm